Tài liệu ghi nhận các thành phần có trong sáp dừa tự nhiên – nguyên liệu sáp BeHappy House lựa chọn làm nến thiên nhiên.

Tài liệu do Nhà cung cấp của BeHappy House phát hành dựa trên các chứng nhận phân tích của các cơ quan chuyên trách

Tài liệu chứng nhận các thành phần có trong tinh dầu mà BeHappy House sử dụng làm nến thiên nhiên.

Tài liệu do Nhà cung cấp của BeHappy House phát hành dựa trên các chứng nhận phân tích của các cơ quan chuyên trách